ANGIELSKI GRAmatyka, czyli… gra w której Ty jesteś bohaterem (recenzja książki od EDGARD)

Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu /Antoine de Rivarol/   Umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia…

Język angielski — fiszki SCHOOL Are spiders scary? — 500 słówek i zdań, czyli… nawet nie zauważysz, że się uczysz!

Mówię po hiszpańsku do Boga, po włosku do kobiet, po francusku do mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia. /Król Hiszpanii Karol V Habsburg/   W dzi­siej­szych…

Remember & FORGET — angielski kieszonkowiec dla opornych

“Z językami, wszędzie jesteś w domu.” – /Edward De Waal/ W dzi­siej­szych cza­sach zna­jo­mość języ­ków obcych wyda­je się…

Mary Had a Little Book, czyli… kreatywny język angielski dla dzieci

„Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego…

Kreatywne rękawiczki czyli… wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza!?

Kreatywne rękawiczki? Tak to nasza odpowiedź na słowa Alberta Einsteina „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje…

Rodzina — Rodzinne śpiewanie

Lekcja 5 — Rodzinne śpiewanie Dziś zaczy­na­my bar­dzo pro­wo­ku­ją­co… Nigdy nie pozwól­cie dziec­ku uczyć się języ­ków obcych!…

Rodzina — La familia

Lek­cja 5 — Rodzi­na — La fami­lia   La fami­lia to temat, któ­ry my zaczę­li­śmy od krót­kie­go fil­mi­ku, któ­ry wpro­wa­dził…

Kolorowy zawrót głowy

Lek­cja 4 — Kolo­ro­wy zawrót gło­wy (ćwi­cze­nia cz.2) Pamię­ta­cie, jakie są zasa­dy sku­tecz­nej nauki języ­ka hisz­pań­skie­go?…

Owoce czyli las frutas

Lek­cja 3 — Owo­ce. Owo­ce to bar­dzo wdzięcz­ny i jed­no­cze­śnie bar­dzo łatwy temat do nauki języ­ka hisz­pań­skie­go dla dzie­ci.…

Zabawy z kolorami

Lek­cja 2 — Zaba­wy z kolo­ra­mi (ćwi­cze­nia cz 1) W poprzed­nim naszym poście pozna­wa­li­śmy kolo­ry. Jak zapew­ne…

Kolory po hiszpańsku — czyli colores!

Lek­cja 1  — Colo­res, colo­res czy­li kolo­ry po hisz­pań­sku!   Naukę kolo­rów pro­po­nu­je­my zacząć śpie­wa­ją­co! Na począ­tek…

Język hiszpański — musisz go znać!

Język hisz­pań­ski — czy ist­nie­ją jakieś zasa­dy aby dobrze i sku­tecz­nie się go nauczyć? Powsta­ło na ten temat wie­le…