Tajemnice królów czyli dzieci bajki piszą

 Gdy zabraknie historii, zastępują ją bajki /Monteskiusz/   Dzie­ci, zwłasz­cza te naj­młod­sze, są kre­atyw­ne w spo­sób zupeł­nie…

Szkolna wyprawka artystyczna czyli niezbędnik poszukującego rodzica

  Wraz ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem waka­cji, jak bume­rang powra­ca temat wypraw­ki szkol­nej. Zeszy­ty, mate­ria­ły pla­stycz­ne, czy ple­cak…

Goya czyli… artysta prowokator i ryzykant

„Aby mógł w pełni rozwinąć swój geniusz, musiał ryzykować, że jego sztuka przestanie się podobać” /André Malraux/ Goya…

Piosenka o wystawie czyli… Bunkier Sztuki i warsztaty z artystkami z Tajwanu

Jesteśmy miejscem artystycznego eksperymentu. Dajemy możliwość doświadczania różnorodności sztuki współczesnej. /Galeria Bunkier Sztuki/ Sztu­ka łączy ludzi……

Witraż okiem dziecka czyli jak odczarować Wyspiańskiego

„Życie jest wspaniałe jak diament, ale kruche jak szkło okienne.” /Gilbert Keith Chesterton/   Gru­dnio­wa odsło­na pro­jek­tu…

Antonio Saura czyli surrealizm oczami dziecka

Anto­nio Sau­ra praw­dzi­wy geniusz kon­tra­stu i ener­ge­tycz­nych figur, to wiel­ki arty­sta, któ­ry inspi­ro­wał nas pod­czas kolej­nych warsz­ta­tów arty­stycz­nych dla…

Antoni Gaudí, czyli inspirujący wizjoner, który wyprzedzał swoją epokę

Oryginalność polega na powrocie do źródeł /Antoni Gaudí/ Zna­cie Sagra­da Família, wiel­ki sece­syj­ny kościół w Bar­ce­lo­nie? A może Casa Milà?…

Stanisław Wyspiański — nasze dziecięce inspiracje artystyczne

Coś okropnego ze mną się dzieje. Nie mogę sobie dać rady nad tą obrzydliwą pracą z witrażami; takim wstrętem jestem…

Co symfonia ma wspólnego z koparką?… czyli rodzinne warsztaty muzyczne

Muzyka jest osobistym doświadczeniem, Twoją własną myślą i mądrością. Jeśli tym nie żyjesz — nie wydobędziesz muzyki z instrumentu. Uczą…

Krakowskie Spotkania Artystyczne Kraków 2017 — KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy…

Lilla Lou Orient designer

„Jeżeli koncepcja od samego początku nie jest szalona, nie ma dla niej żadnej nadziei” /Albert Einstein/   Jeże­li…

Archimedesowe wielkanocne inspiracje czyli kreatywna motoryka mała

Ruch jest naturalną cechą i potrzebą każdego zdrowego dziecka. Stanowi on istotny i zarazem niezbędny czynnik w jego rozwoju…