Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob /Archimedes/   Pamię­ta­cie…

Dance with Shapes czyli Nauka Geometrii w 3D

Platon wierzył, że istnieje idealna kula. Jedynym jej modelem jest bańka mydlana. /Hugo Steinhaus/ Wie­le lat temu,…

Eksperyment z lodem czyli… czy oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa?!

Olaf, roztapiasz się! — Są ludzie dla których warto się roztopić. /Kraina Lodu/ Brak praw­dzi­wej śnież­nej zimy…

FUN snow czyli śnieżna zabawa kiedy brak śniegu!

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.” /Paulo Coelho/ Na sty­ku zimy i wio­sny poja­wia się w przy­ro­dzie wie­le bar­dzo…

To takie proste — wystawa interaktywna w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę” /Benjamin Franklin/   Zdo­by­wa­nie wie­dzy,…

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2017

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony /Stefan Żeromski/ Uni­wer­sy­tet…

Kreatywne zabawy ze śniegiem czyli jak zaskoczyć swoje dziecko?!

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. /Mary Lou Cook/ Lepie­nie bał­wa­na…

Rozszerzona rzeczywistość w edukacji… czyli magia na wyciągniecie ręki

Rozszerzona rzeczywistość? Brzmi tajemniczo i groźnie? Zupełnie niepotrzebnie! Technologia AR, czyli Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality)…

Kuchenne ®ewolucje Archimedesa — test makaronów

Lepiej ugotować makaron dla dwustu ludzi, niż nakręcić kolejny film. Bo o makaronie przynajmniej nie trzeba opowiadać w wywiadach…

Harry Potter i Przeklęte Dzieci Nauki

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.…

Wielicki Festiwal Nauki czyli… każde dziecko jest w czymś dobre!

Pierw­szy week­end paź­dzier­ni­ka był dla naszej archi­me­de­so­wej eki­py na praw­dę mega sza­lo­ny… Świet­na zaba­wa i spo­ra daw­ka wie­dzy,…

Małopolska Noc Naukowców 30.09.2016

Mamy pią­tek — więc mamy też i eks­pe­ry­men­ty! Kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi” to szyb­ka rela­cja z nasze­go udzia­łu w Mało­pol­skiej…