Kartki bożonarodzeniowe — wspomóż Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie

  Jak co roku, zaprzy­jaź­nio­na z naszym blo­giem Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne bożo­na­ro­dze­nio­we. W tym…

Park rozrywki GOKIDZ w Krakowie

Ludzie nie przestają się bawić dlatego, że się starzeją; oni starzeją się dlatego, że przestają się bawić /Oliver Wendell…

Pisanie nie jest trudne czyli ćwiczenia redakcyjne na Wielkanoc

„Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem” / Stanisław Jerzy Lec —…

Kreatywna edukacja czyli rodzinny weekend pełen wrażeń

Co, i ile włożysz, to i tyle wyjmiesz Zna­cie „zasa­dę waliz­ki”? To bar­dzo pro­sta zasa­da wycho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. Mówi ona,…

Juwenalia Kraków 2017 — Korowód na Rynek Główny (fotorelacja)

Juwenalia 2017 — Korowód studentów na Rynek Główny w Krakowie i przekazanie Kluczy do Bram Miasta okiem Zabaw z Archimedesem  …

Nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku — krosno dziewiarskie czyli… kreatywne robótki ręczne

Robótki ręczne jeszcze do niedawna kojarzyły się obrazem wiekowych dam i… starych panien. Gryzące włóczki i zupełnie niemodne…

Dziecięca Plastyka… czyli integracja sensoryczna przez sztukę

„Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie” /Pablo Picasso/   W pro­ce­sie pozna­wa­nia…

Origami

Życie jest jak origami Ori­ga­mi to mówiąc naj­pro­ściej sztu­ka skła­da­nia papie­ru. Sztu­ka ta zna­na jest w Japo­nii od naj­daw­niej­szych…

Kreatywne rękawiczki czyli… wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza!?

Kreatywne rękawiczki? Tak to nasza odpowiedź na słowa Alberta Einsteina „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje…

Pisanki, pisanki — jajka malowane

Wiel­ka­noc to oczy­wi­ście Rodzi­na. A jak rodzi­na to wiel­ka­noc­ny stół a przy nim radość i miłość! Co na sto­le? Pysz­ne potra­wy i barw­ne …

Prognoza pogody od kuchni

Jako doświad­czo­ny rodzic pew­nej bar­dzo bystrej 6-lat­ki, mogę Was zapew­nić, że już wkrót­ce tak­że i Wasze dziec­ko zacznie…

Pakiet edukacyjny w akcji — to także może być kreatywne!

Cały świat obcho­dzi dziś wyjąt­ko­we, nie­zwy­kłe świę­to. Nie wie­cie jakie? My Wam pomo­że­my roz­wią­zać tą zagad­kę! Koniecz­nie…