Wystawa: Stale o Nowej Hucie… czyli o Nowej to Hucie piosenka

O Nowej to Hucie piosenka, o Nowej to Hucie melodia, a taka jest prosta i piękna i taka najmilsza z melodii. O Nowej to Hucie piosenka,…

Rękawka 2018 — Słowiańskie zaświaty

Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie. /Stanisław Jachowicz/ Tra­dy­cja odpra­wia­nia pogań­skich obrzę­dów zwią­za­nych z nadej­ściem…

History Land czyli duńskie klocki opowiadają polską historię!

Czy histo­ria napraw­dę musi koja­rzyć się z czymś mega nud­nym? A może jest to dzie­dzi­na zare­zer­wo­wa­na jedy­nie dla małej wyse­lek­cjo­no­wa­nej…

Tropem Smoka Wawelskiego i groźnych Tatarów

Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli,…

Drewniane skarby archeologiczne czyli… spotkanie botaniki i archeologii

„Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej.” /Chris Darimont/  …

Jarmark Świętojański Kraków 2017

Jarmark Świętojański to trzy dni świetnej zabawy i żywej lekcji historii. Warsz­ta­ty u daw­nych rze­mieśl­ni­ków, poka­zy mody i tań­ca dwor­skie­go,…

Co Wisła widziała” — XIV Krakowski Piknik Archeologiczny

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości /Józef Piłsudski/ Muzeum…

Kreatywna edukacja czyli rodzinny weekend pełen wrażeń

Co, i ile włożysz, to i tyle wyjmiesz Zna­cie „zasa­dę waliz­ki”? To bar­dzo pro­sta zasa­da wycho­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. Mówi ona,…

Twarze bohatera. Wybrane wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorach MNK

Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. /Tadeusz Kościuszko/ Czy wie­dzie­li­ście, że kult jakim oto­czo­no Tade­usza Kościusz­kę…

O tym, jak historia Polski dla dzieci kartami do gry była pisana…

Historia — zbiór faktów, które nie mu­siały zajść /Stanisław Jerzy Lec/ Stwo­rze­nie dobrej książ­ki histo­rycz­nej, wcią­ga­ją­cej gry…

Bóg Thot i… hieroglify czyli jak wyglądało pismo w czasach starożytnych Egipcjan

„Człowiek zniknął, jego zwłoki w proch się rozsypały, jego współcześni złączyli się z ziemią. I księga tylko sprawia, że pamięć o nim…

Archeologia i rewia mody… czyli, kobiety lubią róż?

Na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Krakowie możemy przeczytać… „Pośredniczymy między dawnymi społecznościami a współczesnym człowiekiem”. Archeologia dla każdego?!…