Litery — Piszę i zmazuję i… problemy pokonuję

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego lepiej i dłużej pamiętamy to, co zapisaliśmy… ręcznie?! Jak to się dzieje, że dzieci lepiej…

Kryptos czyli… i Ty możesz być jak James Bond i Mata Hari

„Nie ma takiej osoby w armii, która byłaby traktowana z większą troską niż szpieg; nie ma nikogo,…

Świat baśni czyli Memory na 3 sposoby

Baśnie są bar­dziej niż praw­dzi­we, nie dla­tego iż mówią nam, że is­tnieją smo­ki, ale że uświada­miają, iż smo­ki można po­konać…

Loteryjka Świat czyli ciekawy sposób na wspieranie rozwoju umysłowego dziecka

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy /Janusz Korczak/   W życiu każ­de­go dziec­ka, tego cał­kiem małe­go i tego…

Zero — czyli początek czegoś naprawdę wyjątkowego (recenzja gry)

Psycholodzy zgodnie twierdzą, że w kontakcie z nowo poznaną osobą, zaledwie w ciągu kilku pierwszych sekund wyrabiamy sobie opinię na jej…

Skarbonka TVP ABC czyli jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach

„Gdzie mieszkają pieniądze? Ile jest w Polsce pieniędzy? Czy bez pracy nie ma kołaczy?” Zupeł­nie nie­daw­no pisa­li­śmy o tym, jak…

ABC Ekonomii dla dzieci czyli… SuperQuiz Pieniądze w akcji!

Ekonomia nie może być wyrzucona do klas szkolnych i biur statystycznych, nie może być nauką ezoteryczną. Jest to filozofia ludzkiego życia…

O tym, jak historia Polski dla dzieci kartami do gry była pisana…

Historia — zbiór faktów, które nie mu­siały zajść /Stanisław Jerzy Lec/ Stwo­rze­nie dobrej książ­ki histo­rycz­nej, wcią­ga­ją­cej gry…

Rozszerzona rzeczywistość w edukacji… czyli magia na wyciągniecie ręki

Rozszerzona rzeczywistość? Brzmi tajemniczo i groźnie? Zupełnie niepotrzebnie! Technologia AR, czyli Technologia Rozszerzonej Rzeczywistości (ang. Augmented Reality)…

Kieszonkowiec matematyczny czyli mądry prezent dla całej rodziny

Nasza archi­me­de­so­wa eki­pa jak wie­cie po pro­stu kocha mate­ma­ty­kę i dla­te­go chęt­nie dzie­li się z Wami swo­imi pomy­sła­mi na faj­ną…