Edukacja domowa grudzień 2017 — podsumowanieedukacja domowa grudzień 2017

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4, kl 5

 

Edukacja przyrodnicza

 • Pro­jekt geo­gra­ficz­no-przy­rod­ni­czy: „Mali Podróż­ni­cy”
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja polonistyczna i historyczna

 • Wład­cy słów kl. 1–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne”
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cje: 2016/17 oraz 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce

 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja artystyczna

 • Pro­jekt „Bli­żej sztu­ki” — „Sztu­ka oswa­ja­nia sztu­ki”

 

2. Edukacja domowa grudzień 2017 — nasze wybrane aktywności

 

Świąteczny spektakl w Teatrze Współczesnym

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

Spotkanie ze Św. Mikołajem — Targi Bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

75 Konkurs Szopek Krakowskich

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

Warsztaty artystyczne dla dzieci: „Mistrzowie w Cervantesie — El Greco”

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

Warsztaty w Muzeum Witrażu

 

witraż

 

witraż

Peł­ną rela­cję z naszej wizy­ty w Muzeum Witra­żu w Kra­ko­wie prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Witraż okiem dziec­ka czy­li jak odcza­ro­wać Wyspiań­skie­go

 

Poznajemy chińskie instrumenty i chińską muzykę — „Smocza godzina w Instytucie Konfucjusza”

 

edukacja domowa grudzień 2017

  

Dziecięce Biuro Detektywistyczne — Sekret Piernika

 

Pierniczki Pani Fishki

Peł­ną rela­cję z nasze­go śledz­twa oraz wypie­ku pier­ni­ków prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Śledz­two detek­ty­wi­stycz­ne. Pier­nicz­ki – sekret­na for­mu­ła Pani Fish­ki

 

Przedpremierowy pokaz filmu Paddington 2

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

Kiermasz Centralny…

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

… oraz Korowód Królowej Śniegu

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

Warsztaty indyjskie w NCK

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

edukacja domowa grudzień 2017

 

Komentarze na temat “Edukacja domowa grudzień 2017 — podsumowanie

  1. Kolej­ne spa­ce­ry detek­ty­wi­stycz­ne już zapla­no­wa­ne od mar­ca. Szko­da że z powo­du cho­ro­by wła­śnie wypadł nam .… spa­cer spe­cjal­ny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *