Ułamki u Anki — ZestawienieMatematyka jest piękna logo

Pro­jekt: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2” przed­sta­wia kre­atyw­ne roz­wa­ża­nia na temat „Ułam­ki u Anki”.

Zobacz­cie sami co wyszło naszym uczest­ni­kom. W kwiet­niu bawi­ły się blo­gi:

 

mama­jan­ka i ON

Piz­za mate­ma­tycz­na i wil­czy ape­tyt szczur­ków, czy­li sma­ko­wi­te ułam­ki

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem

Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny: „Trze­cia poło­wa” oraz „Na 200%”

 

Nasza Szko­ła Domo­wa

Jak zapi­sać kawał­ki. Ułam­ki u Anki cz.1

 

Zapra­sza­my do lek­tu­ry, laj­ko­wa­nia, udo­stęp­nia­nia, komen­to­wa­nia.

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *