Czy tęcza może mieć gorączkę?

Wielkie kobiety w nauce

Matematyka jest πękna — zaproszenie do projektu

Matematyka — Królowa nauk