Mała ogrodniczkaPro­jekt „Mały Ogrod­nik” bar­dzo roz­bu­dził wyobraź­nie naszej Archi­me­de­so­wej Pocie­chy.

Nasz mały para­pe­to­wo-bal­ko­no­wy ogród wzbo­ga­cił się dziś o trzy nowe oka­zy. Zobacz­cie sami!

Wypra­wa do skle­pu ogrod­ni­cze­go zakoń­czy­ła się na praw­dę wiel­ki­mi zaku­pa­mi. Dziś pre­zen­tu­je­my Wam Sma­glicz­kę nad­mor­ską i Gro­szek pach­ną­cy.

 

Mała ogrodniczka

 

Tu pró­bu­je­my naszych sił z czer­wo­ną papry­ką.

 

Mała ogrodniczka

 

Nasio­na Grosz­ku pach­ną­ce­go sko­ja­rzy­ły się nam z… pie­przem 😛

 

Mała ogrodniczka

 

Nasion­ka Sma­glicz­ki nad­mor­skiej są za to bar­dzo drob­niut­kie…

 

Mała ogrodniczka

 

Wysie­wa­nie Sma­glicz­ki Nad­mor­skiej sko­ja­rzy­ło się nam z sole­niem zupy 😉

 

Mała ogrodniczka

 

Doł­ki zro­bio­no facho­wo, praw­da?

 

Mała ogrodniczka

 

Wyjąt­ko­wym „pomoc­ni­kiem- prze­szka­dza­czem” była… nasza kot­ka Rok­so­la­na 😛

 

Mała ogrodniczka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *