W przestrzeni Smoka. Sztuka Chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w KrakowieZ cyklu 5 lat­ka zada­je trud­ne pyta­nia…
” — Mamo… a jaki Cesarz Chin żył za cza­sów Pana Jezu­sa?”

W prze­strze­ni Smo­ka. Sztu­ka Chiń­ska w zbio­rach Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie i… honor Mat­ki ura­to­wa­ny.  Wysta­wa Muzeum Naro­do­we W Kra­ko­wie pre­zen­tu­je 400 naj­wspa­nial­szych dzieł wybra­nych z bez­cen­nej, liczą­cej ponad 3000 obiek­tów kolek­cji sztu­ki chiń­skiej. Naj­star­sze eks­po­na­ty mają 2200 lat, naj­młod­sze – ponad 100. Śpiesz­cie się bo wysta­wa będzie czyn­na tyl­ko do 5 lip­ca 2015r !!!

Świet­na wysta­wa — cór­ka była zachwy­co­na.
Wszyst­ko z wysta­wy chce mieć w domu…hm…
Miliar­der — zięć pil­nie poszu­ki­wa­ny
Pole­ca­my!!!

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

w przestrzeni smoka

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *