Edukacja domowa listopad 2017 — podsumowanieedukacja domowa listopad 2017

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4

 

Edukacja przyrodnicza

 • Pro­jekt geo­gra­ficz­no-przy­rod­ni­czy: „Mali Podróż­ni­cy”
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja polonistyczna i historyczna

 • Wład­cy słów kl. 1–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne”
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cje: 2016/17 oraz 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce

 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja artystyczna

 • Pro­jekt „Bli­żej sztu­ki” — „Sztu­ka oswa­ja­nia sztu­ki”

 

2. Edukacja domowa listopad 2017 — najciekawsze z naszych listopadowych działań

 

Galeria sztuki — wystawa karykatura

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Lasek mogilski — zajęcia przyrodnicze

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Zajęcia artystyczne dla dzieci — Instytut Cervantesa w Krakowie — „Antonio Saura” — w ramach projektu „Sztuka oswajania sztuki”

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

Peł­ną rela­cję z warsz­ta­tów prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Anto­nio Sau­ra czy­li sur­re­alizm ocza­mi dziec­ka

 

Magia iluzji

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Smocza godzina — Kaligrafia w Instytucie Konfucjusza

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Szara mgła — Spacer detektywistyczno — ekologiczny (Dziecięce Biuro Detektywistyczne)

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Zajrzyj do Książki

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Festiwal Teatrów dla Dzieci Podskoki i Wykręty

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Wizyta w Selfielandii

 

edukacja domowa listopad 2017

 

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

edukacja domowa listopad 2017

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *