Dziecko z Zespołem Aspergera — instrukcja obsługi… akceptacji, zrozumienia i miłości.Dziec­ko z Zespo­łem Asper­ge­ra — instruk­cja obsłu­gi… akcep­ta­cji, zro­zu­mie­nia i miło­ści.

Wię­cej na: http://wyborcza.pl/1,87648,16731257.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *