Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi.Fotografia jest dla mnie sztuką obserwacji. To umiejętność znalezienia czegoś interesującego w zwykłym miejscu. Odkryłem, że nie jest zbyt istotne co widać – istotne jest to, co potrafisz z tym zrobić”
/Elliot Erwitt/

 

Mary­sia dosta­ła swój pierw­szy apa­rat foto­gra­ficz­ny. Nie smart­fon, tablet czy inne „wszyst­ko mają­ce” urzą­dze­nie tyl­ko naj­praw­dziw­szy apa­rat. Po kil­ku pró­bach i eks­pe­ry­men­tach z nowym  sprzę­tem foto­gra­fia pochło­nę­ła ją na całe­go. Czyż­by to począ­tek nowej wiel­kiej miło­ści? Oto pierw­szy foto­re­por­taż Mary­si przed­sta­wia­ją­cy zwie­rzę­ta z Kra­kow­skie­go Ogro­du Zoo­lo­gicz­ne­go. Zapra­sza­my do oglą­da­nia.

 

1. Ptaki, ptaszki, ptaszory…

Ara żół­to­skrzy­dła
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Paw
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Kit­ta cze­ro­no­dzio­ba
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Per­li­ca sępia
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Emu
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Sowa śnież­na
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Rodzinka ibisów purpurowych

 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Flaming Show

 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Wielki dziób kontra megaklekot czyli… pelikany i bociany w akcji!

 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Pingwiny z Chile a nie z Madagaskaru…

 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

2. Ssaki

Między nami surykatkami…

 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Bo wszystkie koteczki to fajna rodzina…

Ser­wal
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Tygrys amur­ski
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
oraz pół­rocz­ne tygry­siąt­ko.
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Pan­te­ra śnież­na
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Lew azja­tyc­ki
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Jagu­ar czar­ny
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Wszystkie stworzenia duże i małe…

Słoń indyj­ski
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Lwiat­ka zło­ta
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Wie­wiór­ka trój­barw­na
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Bor­suk
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Żyra­fy
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Pędzi, pędzi renifer czyli… Coraz bliżej święta!

 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi


 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 
Krakowskie ZOO w obiektywie Marysi
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *