Emi i Tajny Klub Superdziewczyn — 5 Urodziny Emi na Targach Książki w Krakowie

„To ja, Emi. Piszę do was w moim Tajnym Dzienniku. Właściwie nazywam się Stanisława Emilia Gacek. Na właśnie —…

Zagadka Grobu Wampira. Detektywi z Tajemniczej 5

Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się…

Wielka ucieczka dziadka czyli jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach?!

„Samolot zaczął prędko zniżać lot i z fasonem minął okno chłopca. W kabinie pilota siedział podpułkownik Bunting. A kiedy połyskujący…

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

„Najlepsi przyjaciele – bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią – i tak nimi zawsze będą. Nikt…

Wielka księga ciemności

Ciemność jest szczodra, jest cierpliwa i zawsze zwycięża, ale w samym sercu jej siły leży jej słabość: wystarczy…

Marcelinka rusza w Kosmos czyli… bajka trochę naukowa

„Dzieci są bardzo niecierpliwe i ciekawskie. I na dodatek, gdy czegoś nie wiedzą, to się do tego przyznają. Dorośli najczęściej uważają, że wiedzą…

Lista lektur w szkole podstawowej

Prze­glą­da­jąc social media łatwo moż­na zauwa­żyć, że cho­ciaż wła­śnie roz­po­czę­ły się waka­cje, to jed­nak wie­lu rodzi­ców myśli już…

221 przygód z książką czyli… maj w edukacji domowej część l

Maj, to w Kra­ko­wie mie­siąc szcze­gól­nie cie­ka­wych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci i rodzin. W mie­sią­cu tym odby­wa się ogrom­na licz­ba…

Literacki Tramwaj w Krakowie

„Gonią się, dzwonią i ścigają, W południach, zmierzchach i porankach. I tylko smutno jest tramwajom, że muszą stawać na przystankach.” /Światopełk Karpiński —…

Zadziwiający Świat Ptaków, czyli… co ptaki śpiewają o nas samych

„Żadne inne dzikie zwierzęta nie czują się wśród ludzi tak swobodnie i nie występują w naszym otoczeniu tak licznie i w takiej różnorodności, jak…

Książka dzięki której pokochasz książki…

„Najlepsze książki to te, o których każdy czytelnik sądzi, że takie by też napisał” /Blaise Pascal/   Jed­nym z naj­czę­ściej zada­wa­nych…

Wyzwanie książkowe: Przeczytam z dzieckiem 50 lub więcej książek w 2018 roku

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem — to tak jakbym spotkał…