Dziś idę walczyć Mamo… Najmłodsi w walce o wolną Polskę (recenzja)

„Dziś idę walczyć Mamo! Może nie wrócę więcej, Może mi przyjdzie polec tak samo Jak, tyle, tyle tysięcy…

Atlas mitów, czyli niezwykła podróż w czasie i przestrzeni (recenzja książki)

Każdy mit jest jakąś wersją prawdy /Margaret Atwood/ Daw­no temu, kie­dy sama byłam jesz­cze w szko­le pod­sta­wo­wej,…

Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob /Archimedes/   Pamię­ta­cie…