Kolory po hiszpańsku — czyli colores!Lek­cja 1  — Colo­res, colo­res czy­li kolo­ry po hisz­pań­sku!

 

Naukę kolo­rów pro­po­nu­je­my zacząć śpie­wa­ją­co!

Na począ­tek coś bar­dzo łatwe­go i miłe­go dla ucha. Każ­de dziec­ko z pew­no­ścią szyb­ko nauczy się tego tek­stu:


„Colo­res, colo­res” by Cali­co Spa­nish

Ver­de, ver­de, me gusta el ver­de.
Ver­de, ver­de es el mejor color.
Me gusta el ver­de,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá tra­ba­ja en el bosque.

Rojo, rojo, me gusta el rojo.
Rojo, rojo es el mejor color.
Me gusta el rojo,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá es un bom­be­ro.

Blan­co, blan­co, me gusta el blan­co.
Blan­co, blan­co es el mejor color.
Me gusta el blan­co,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá es un pana­de­ro.

Azul, azul, me gusta el azul.
Azul, azul es el mejor color.
Me gusta el azul,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá es un mari­ne­ro.

Negro, negro, me gusta el negro.
Negro, negro es el mejor color.
Me gusta el negrol,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá es un mine­ro.

Ama­ril­lo, ama­ril­lo, me gusta el ama­ril­lo.
Ama­ril­lo, ama­ril­lo es el mejor color.
Me gusta el ama­ril­lo,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá es un taxi­sta.

Ana­ran­ja­do, ana­ran­ja­do, me gusta ana­ran­ja­do.
Ana­ran­ja­do, ana­ran­ja­do es el mejor color.
Me gusta el ana­ran­ja­do,  ¿sabes por qué?
Es porque mi papá siem­bra naran­jas.

Colo­res, colo­res, me gustan los colo­res.
Colo­res, colo­res, todos lin­dos son.
Me gustan los colo­res, ¿sabes por qué?
Es porque mi papá es un pin­tor.

 

A teraz kolo­ry po hisz­pań­sku może­my już śpie­wać! Posłu­chaj­cie jak to brzmi:

  

Spró­buj­my teraz dowie­dzieć się, jak moż­na zapy­tać o kolo­ry.
Pomo­że nam w tym kolej­na pio­sen­ka:


„¿Qué color es la fre­sa?” by Cali­co Spa­nish

¿Qué color es la fre­sa?
¿Qué color es la fre­sa?
La fre­sa es roja.
La fre­sa es roja.

¿Qué color es tu cami­sa?
¿Qué color es tu cami­sa?
Mi cami­sa es negra.
Mi cami­sa es negra.

¿Qué color es el car­ro?
¿Qué color es el car­ro?
El car­ro es mora­do.
El car­ro es mora­do.

¿Qué color es la pera?
¿Qué color es la pera?
La pera es ver­de.
La pera es ver­de.

¿Qué color es el cie­lo?
¿Qué color es el cie­lo?
El cie­lo es azul.
El cie­lo es azul.

¿Qué color es el gor­ro?
¿Qué color es el gor­ro?
El gor­ro es ama­ril­lo.
El gor­ro es ama­ril­lo.

¿Qué color son las nubes?
¿Qué color son las nubes?
Las nubes son blan­cas.
Las nubes son blan­cas.

 

A teraz może­my już śpie­wać! Posłu­chaj­cie jak to brzmi:

  

Nauka hisz­pań­skie­go jest faj­na, praw­da?

Już wkrót­ce opo­wie­my Wam o kolo­rach coś wię­cej! Będzie się dzia­ło!

Zapra­sza­my do wspól­nej nauki i zaba­wy!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *