Edukacja domowa wrzesień 2017 — podsumowanieedukacja domowa wrzesień

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4

 

Edukacja przyrodnicza

 • Pro­jekt geo­gra­ficz­no-przy­rod­ni­czy: „Mali Podróż­ni­cy”
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja polonistyczna i historyczna

 • Wład­cy słów kl. 1–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne”
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cje: 2016/17 oraz 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce

 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja artystyczna

 • Pro­jekt „Bli­żej sztu­ki” — „Sztu­ka oswa­ja­nia sztu­ki”

 

2. Nasza kreatywna edukacja domowa

 

Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego

  

Konkurs plastyczny „Mój witraż” — miejsce III

 

edukacja domowa wrzesień 2017

 

Gala Operetkowa

 

edukacja domowa wrzesień 2017

 

Ogród Zoologiczny — w ramach projektu geograficzno — przyrodniczego „Mali Podróżnicy” — Kenia

 

Kenia

Peł­ny opis prze­bie­gu pro­jek­tu moż­na prze­czy­tać w poście: Kenia… koleb­ką ludz­ko­ści?!

 

Muzeum Bursztynu — projekt „Morze” w ramach cyklu „Mali Podróżnicy” — Karaiby

 

edukacja domowa wrzesień 2017

Peł­ną rela­cję z wizy­ty w Muzeum Bursz­ty­nu prze­czy­tasz we wpi­sie: Bursz­tyn, czy­li… nasza mor­ska przy­go­da

 

Projekt: „Śladami Wyspiańskiego” w ramach projektu „Bliżej Sztuki” oraz „Sztuka oswajania sztuki”

 

edukacja domowa wrzesień 2017

Obszer­ną rela­cję z pro­jek­tu prze­czy­tasz w arty­ku­le: Sta­ni­sław Wyspiań­ski – nasze dzie­cię­ce inspi­ra­cje arty­stycz­ne

 

Muzeum Przyrodnicze — Amazonia, w ramach projektu geograficzno — przyrodniczego „Mali Podróżnicy” — Brazylia — Amazonia

 

Amazonia

Wszyst­kie nasze przy­go­dy w Bra­zy­lii poznasz czy­ta­jąc posty: Ama­zo­nia z dresz­czy­kiem oraz Brazy­lia czy­li… ama­zoń­skie Dzien­ni­ki Mary­si

 

Gry matematyczne — warsztaty zorganizowane przez Bibliotekę Kraków

 

edukacja domowa wrzesień 2017

 

Wioski Świata — „Azjatyckie warsztaty z Misyjkiem”

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Galeria sztuki — wystawa „Polska”

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Ogród doświadczeń — doświadczenia z wodą — warsztaty „Morze” w ramach projektu geograficzno — przyrodniczego„Mali Podróżnicy” — Karaiby

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

ZOO pod Mikroskopem — warsztaty biologiczne

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Targi Dobroczynności — spotkanie z Afryką

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Święto ulicy Krupniczej — Muzeum Józefa Mehoffera (Europejskie Dni Dziedzictwa 2017)

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Muzeum Narodowe — wystawa „#Dziedzictwo” (Europejskie Dni Dziedzictwa 2017)

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Galeria Krakowska — wystawa interaktywna „Matematyka”

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Muzeum Żup Solnych i Kopalnia Soli w Wieliczce — projekt legendy polskie (Europejskie Dni Dziedzictwa 2017)

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Opactwo w Mogile — projekt „Czarowanie przez czytanie ” — „Tajemniczy Ogród”

 

tajemniczy ogród

 

Spacer i warsztaty historyczne — Kids in Kraków: „Na skrzydłach zaczarowanych gołębi”

  

Wioski Świata — warsztaty „Wyprawy z Misyjkiem — Arktyka” w ramach projektu geograficzno-przyrodniczego „Mali Podróżnicy”- Dania

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Spacer szlakiem architektury drewnianej

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Ogród botaniczny — projekt projekt „Czarowanie przez czytanie ” — „Tajemniczy Ogród”

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

Nasze przy­go­dy w Tajem­ni­czych Ogro­dach poznasz czy­ta­jąc post: Tajem­ni­czy ogród ocza­mi bota­ni­ka

 

Noc Naukowców — Uniwersytet Rolniczy — warsztaty biologiczne

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

Warsztaty artystyczne dla dzieci ASP Kraków (w ramach Nocy Naukowców) — wprawki artystyczne — „Martwa natura”

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

History Land — warsztaty historyczne

 

Historyland

Prze­czy­taj tak­że peł­ną rela­cję: Histo­ry Land czy­li duń­skie kloc­ki opo­wia­da­ją pol­ską histo­rię!

 

Pani Fishka i jej Dziecięce Biuro Detektywistyczne — spacer historyczny dla dzieci: „Cała prawda o zwierzętach”

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

edukacja-domowa-wrzesień-2017

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *