Klasztor OO. Karmelitów w Czernej i Dolina Eliaszówki