Chemia w Socratesie

Tematyka zajęć:

 1. Zasoby ziemi – pierwiastki
 2. Zasoby ziemi – tlenki (głównie  tlenek krzemu IV)
 3. Zasoby ziemi – sole (skały wapienne i gipsowe)
 4. Konwencjonalne źródła energii
 5. Alternatywne źródła energii
 6. Gleba – życiodajne źródło ziemi
 7. Gleba – degradacja i rekultywacja
 8. Żywność to też chemia
 9. Świadomy konsument
 10. Chemia leków
 11. Chemia kosmetyków i środków czystości
 12. Chemia tkanin
 13. Chemia opakowań. ABC recyklingu.
 14. Na ratunek planecie – powietrze
 15. Na ratunek planecie – woda

 

 

 

Dodaj załączniki - dopuszczone formaty: pdf, doc, docx, txt, odtPrzepisz tekst do pola poniżej
captcha